Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana WSP w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie Uchwały Senatu nr 128/2023 z dnia 26 października 2023r zarządza się co następuje: §1. Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Kształcenia […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 2/2023 Dziekana WSP zmieniające Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 25 października 2021r.

Zarządzenie Nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2023 roku zmieniające Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie art. 128 ustawy z dnia […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WSP w sprawie powołania WKO do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana WSP w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 października 2022 roku   w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych   Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r oraz Uchwałą […]

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana WSP w sprawie przeniesienia studentów z Ukrainy

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia 12 […]

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK

Zarządzenie Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r oraz Uchwałą Senatu nr […]

Czytaj więcej

Zarządzenie 3/2020 Dziekana w sprawie szczególnej organizacji kształcenia

Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana w sprawie wprowadzenia procedury procesu hospitacji

Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu hospitacji na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, §1 pkt.4 ust.3 Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r zarządza się […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/2020 Dziekana w sprawie wprowadzenia procedury procesu dyplomowania

Zarządzenie Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu dyplomowania na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, §1 pkt.4 ust.3 Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r zarządza się […]

Czytaj więcej