Jednostki Wydziału

 

Adres Wydziału:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce


W skład struktury Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wchodzą następujące jednostki:

Instytut Biologii
Instytut Chemii
Instytut Fizyki
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Katedra Matematyki
Centrum Badań i Analiz (CBiA)
Centrum Obliczeń i Modelowania Komputerowego


Instytut Biologii

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6293
email: ibiol@ujk.edu.pl
www: https://ibiol.ujk.edu.pl/

Dyrektor:

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
tel: 41 349 6344
email: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowych:

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
tel: 41 349 6334
email: grazyna.swiderska-kolacz@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia:

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
tel: 41 349 6296
email: halina.lisowska@ujk.edu.pl


Instytut Chemii

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G)
tel: 41 349 7001
email: ichem@ujk.edu.pl
www: https://ichem.ujk.edu.pl/

Dyrektor:

dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK
tel: 41 349 7005
email: piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowych:

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK
tel: 41 349 7023
email: sabina.dolegowska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia:

dr Artur Michalik
tel: 41 349 6595
email: artur.michalik@ujk.edu.pl


Instytut Fizyki

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6440
email: ifiz@ujk.edu.pl
www: https://fizyka.ujk.edu.pl/

Dyrektor:

prof. dr hab. Marek Pajek
tel: 41 349 6476
email: m.pajek@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowych:

prof. dr hab. Maciej Rybczyński
tel: 41 349 6468
email: maciej.rybczynski@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia:

dr inż. Przemysław Ślusarczyk
tel: 41 349 6488
email: p.slusarczyk@ujk.edu.pl


Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6372
email: igeo@ujk.edu.pl
www: https://igeo.ujk.edu.pl/

Dyrektor:

prof. dr hab. Wioletta Kamińska
tel: 41 349 6371
email: wioletta.kaminska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowych:

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
tel: 41 349 6374
email: roman.suligowski@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia:

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK
tel: 41 349 6374
email: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl


Katedra Matematyki

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6253
email: imat@ujk.edu.pl
www: https://matematyka.ujk.edu.pl/

Kierownik:

dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK
tel: 41 349 6253
email: grzegorz.lysik@ujk.edu.pl

Z-ca Kierownika Katedry ds. naukowych:

prof. dr hab. Taras Banakh
tel: 41 349 6259
email: taras.banakh@ujk.edu.pl

Z-ca Kierownika Katedry ds. kształcenia:

dr Elżbieta Zając, doc.
tel: 41 349 6265
email: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl


Centrum Badań i Analiz

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. D)
tel: 41 349 6463
email: dariusz.banas@ujk.edu.pl – Kierownik CBiA
www: Centrum Badań i Analiz (CBiA)


Centrum Obliczeń i Modelowania Komputerowego

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G)
tel: 41 349 6468 – kierownik COiMK
email: coimk@ujk.edu.pl
www: Centrum Obliczeń i Modelowania Komputerowego


Administracja

Kierownik – Administrator obiektu

mgr Agnieszka Galiszewska
Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6244
email: agaliszewska@ujk.edu.pl

Zastępca kierownika obiektu

mgr Leszek Gąsior
Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G)
tel: 41 349 7002
email: leszek.gasior@ujk.edu.pl

Portiernia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – bud. A

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. A)
tel: 41 349 6245

Portiernia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – bud. G

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G)
tel: 41 349 6597