Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dziekan.wsp@ujk.edu.pl
41 349 6241
41 349 6235
Godziny przyjęć:
wtorek: 10:00 – 12:00
czwartek: 11:00 – 14:00


Prodziekan ds. kształceniaProdziekan ds. kształcenia dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl
41 349 6232
Godziny przyjęć:
środa: 11:00 – 13:00


Prodziekan ds. ogólnych i finansowych

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

rafal.kozlowski@ujk.edu.pl
41 349 6232
Godziny przyjęć:
wtorek: 13:00 – 15:00
środa: 13:00 – 15:00