Kierunki studiów

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz 7 kierunkach studiów II stopnia (magisterskich). W ramach kierunków oferujemy wiele interesujących ścieżek kształcenia.

Biologia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Biologia ogólna
 2. Biologia medyczna z elementami diagnostyki
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela biologii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Biotechnologia (studia I stopnia, studia II stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Chemia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Chemia
 2. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chemii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Fizyka (studia II stopnia)

 1. Fizyka medyczna
 2. Nanofizyka
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie)

 1. Fizyka medyczna
 2. Metrologia
 3. Nanofizyka
 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Geografia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Geografia z gospodarką przestrzenną
 2. Geografia stosowana
 3. Turystyka międzynarodowa
 4. Gospodarka turystyczna
 5. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Informatyka (studia I stopnia inżynierskie)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Inżynieria danych (studia I stopnia inżynierskie)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Matematyka (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Nauczanie matematyki (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki)
 2. Analiza danych i modelowanie matematyczne

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Ochrona środowiska (studia I stopnia, studia I stopnia inżynierskie, studia II stopnia)

 1. Monitoring środowiska
 2. Prośrodowiskowe systemy energetyczne

Informacje ogólne (inż.)

Informacje ogólne (I i II stopnia)

Prezentacja kierunku

Systemy diagnostyczne w medycynie (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Turystyka i rekreacja (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbywają się pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich w nowoczesnych laboratoriach i salach dydaktycznych. Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywają praktyki realizowane w wiodących przedsiębiorstwach regionu. Dzięki wielu projektom dydaktycznym studenci mają także możliwość odbywania płatnych staży w trakcie i po zakończeniu studiów.

Studenci biorą udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu Erasmus+ i MOST. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania w wielu działających na Wydziale kołach naukowych.

Studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych korzystają z różnych form pomocy materialnej, stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych, naukowych Rektora oraz zapomóg losowych.Skip to content