Kierunki studiów

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz 7 kierunkach studiów II stopnia (magisterskich). W ramach kierunków oferujemy wiele interesujących ścieżek kształcenia.

Biologia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Biologia ogólna
 2. Biologia medyczna z elementami diagnostyki
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela biologii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Biotechnologia (studia I stopnia, studia II stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Biotechnology (first- and second-cycle studies)

General information

Presentation of the field

Chemia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Chemia
 2. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chemii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Data engineering (first- and second-cycle studies)

General information

Presentation of the field

Fizyka (studia II stopnia)

 1. Fizyka medyczna
 2. Nanofizyka
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie)

 1. Fizyka medyczna
 2. Metrologia
 3. Nanofizyka
 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Geografia (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Geografia z gospodarką przestrzenną
 2. Geografia stosowana
 3. Turystyka międzynarodowa
 4. Gospodarka turystyczna
 5. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Geoinformacja z gospodarką przestrzenną (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Informatyka (studia I stopnia inżynierskie)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Inżynieria danych (studia I stopnia inżynierskie)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Matematyka (studia I stopnia, studia II stopnia)

 1. Nauczanie matematyki (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki)
 2. Analiza danych i modelowanie matematyczne

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Ochrona środowiska (studia I stopnia, studia I stopnia inżynierskie, studia II stopnia)

 1. Monitoring środowiska
 2. Prośrodowiskowe systemy energetyczne

Informacje ogólne (inż.)

Informacje ogólne (I i II stopnia)

Prezentacja kierunku

Systemy diagnostyczne w medycynie (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Turystyka i rekreacja (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

Turystyka zrównoważona (studia II stopnia)

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbywają się pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich w nowoczesnych laboratoriach i salach dydaktycznych. Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywają praktyki realizowane w wiodących przedsiębiorstwach regionu. Dzięki wielu projektom dydaktycznym studenci mają także możliwość odbywania płatnych staży w trakcie i po zakończeniu studiów.

Studenci biorą udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu Erasmus+ i MOST. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania w wielu działających na Wydziale kołach naukowych.

Studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych korzystają z różnych form pomocy materialnej, stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych, naukowych Rektora oraz zapomóg losowych.