Dziś uczeń – jutro student

Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Powiatami województwa świętokrzyskiego realizują projekt „Dziś uczeń – jutro student”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 52 089 739,19 PLN

 • Wykład z pracodawcą/absolwentem – 26 stycznia  2024

  Wykład z pracodawcą/absolwentem – 26 stycznia  2024

  W dniu 26 stycznia  2024 roku o godzinie 10:00 w auli B4 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Uniwersyteckiej 7 odbędzie się wykład z pracodawcą/absolwentem. Działanie realizowane w ramach zadania 1 Akademia absolwenta – Wykład z pracodawcą. Tematyka wykładu: mgr Katarzyna Rozmianiec – Biologia medyczna jako perspektywa przyszłej pracy dr Tomasz…

  czytaj dalej

 • Wykład pt. „Dlaczego warto studiować kierunki przyrodnicze”, Biologia medyczna jako perspektywa przyszłej pracy”

  Wykład pt. „Dlaczego warto studiować kierunki przyrodnicze”, Biologia medyczna jako perspektywa przyszłej pracy”

  W dniu 15 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w auli B1 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Uniwersyteckiej 7 odbędzie się wykład z pracodawcą/absolwentem. Działanie realizowane w ramach zadania 1 Akademia absolwenta – Wykład z pracodawcą. Tematyka wykładu:   Tomasz Hałatkiewicz – Dlaczego warto studiować kierunki przyrodnicze Katarzyna Rozmianiec –…

  czytaj dalej

 • „Dziś uczeń – jutro student” – startujemy z rekrutacją

  „Dziś uczeń – jutro student” – startujemy z rekrutacją

  Rozpoczął się nabór do projektu „Dziś uczeń – jutro student”. Ze wsparcia skorzysta ponad 9 tys. świętokrzyskich uczniów szkół średnich, w trakcie realizacji projektu. Zawarta dn. 31 lipca br. umowa przewiduje ponad 55 mln zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Partnerem Wiodącym projektu jest Politechnika Świętokrzyska, która będzie realizować poszczególne zadania…

  czytaj dalej

Celem Projektu Dziś uczeń – jutro student jest realizacja kompleksowego przedsięwzięcia edukacyjnego, które powinno przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów kontynuujących naukę na kierunkach inżynierskich i matematyczno-przyrodniczych w uczelniach wyższych regionu świętokrzyskiego tj. Politechnice Świętokrzyskiej (Lider projektu) i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Partner, współorganizator działań projektowych).

Projekt wpisuje się w Misję i Strategię Rozwoju Uczelni poprzez realizację działań pozwalających podnieść efektywność i skuteczność systemu kształcenia na wszystkich etapach życia. Zakładanym efektem działań będzie pozostanie znacznej liczby uczniów liceów, technikum i szkół branżowych 2-stopnia na kieleckich uczelniach, co wpłynie na dopasowanie umiejętności i kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Wartość projektu – 61 282 046,11 zł
Dofinansowanie – 55 153 841,50 zł
Wkład własny razem – 6 128 204,61 zł
Koszty PŚk ogółem – 34 335 373,57 zł, w tym wkład własny ogółem – 3 433 537,36 zł

Koszty UJK ogółem – 13 334 556,12 zł, w tym wkład własny ogółem – 1 333 455,61 zł

Termin realizacji projektu od 01.09.2023 r. do 30.06.2027 r.

W ramach czterech edycji:

1 edycja od roku szkolnego 2023/2024,
2 edycja – r. szk. 2024/2025,
3 edycja – r. szk. 2025/2026
do 4 edycji w r. szk. 2026/2027

Projekt będzie realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w Partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – współorganizatorem zadań oraz 11 Powiatami woj. świętokrzyskiego: buskim, jędrzejowskim, m. Kielce, kazimierskim, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim i staszowskim (tylko powiat konecki, decyzją Władz Powiatu nie dołączył do realizacji projektu).

 

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Akademia absolwenta – wykład z Pracodawcą
 2. Wizyty studyjne i branżowe dla uczniów u Pracodawców związanych z popularyzacją innowacyjnych technologii
 3. Niestandardowe doradztwo zawodowe – plenerowe warsztaty interpersonalne
 4. Identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych
 5. Popularyzacja nauki i techniki – festiwal
 6. Popularyzacja nauki i techniki – piknik
 7. Kreatywny uczeń – konkurs o platynowy indeks Politechniki
 8. Wzmocnienie pozycji społecznej młodzieży – kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych
 9. Wzmacnianie kompetencji społecznych – warsztaty grupowe z efektywnego uczenia się
 10. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 11. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej
 12. Międzyszkolna liga przedmiotowa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 13. Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej
 14. Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 15. Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych
 16. Wyjazdowe plenery dla uczniów ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo

Projekt skierowany jest do ponad 10 tysięcy uczniów, którego celem jest zniwelowanie deficytów utrudniających rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Zaplanowano działania z zakresu:

 • doradztwa zawodowego, prowadzonego przez specjalistów oraz nauczycieli akademickich, wizyty branżowe u Pracodawców,
 • planowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszego kształcenia mające na celu zmotywowanie i ukierunkowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych Regionu.
 • zajęć prowadzonych na terenie uczelni, pozwalających rozwinąć umiejętności podstawowe i przekrojowe jako praktyczne warsztaty edukacyjne w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne przy wykonywaniu danych zawodów oraz możliwości rozwoju zawodowego w danej branży.
 • dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wybrane przedmioty związane z STEM tj. dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tj. matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia), które przyczynią się do rozbudzania zainteresowań wśród uczniów naukami ścisłymi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost liczby studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • podniesienia kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej,
 • popularyzacji nauki i techniki przez organizację w campusie PŚk i UJK festiwalu nauki oraz Pikniku nauki w miastach powiatowych,
 • organizacji konkursu o platynowy indeks PŚk lub międzyszkolnej ligi przedmiotowej w UJK,
 • organizacja wyjazdowych szkoleń edukacyjnych oraz plenerów z rysunku ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe (licea, technika, szkoły branżowe 2 stopnia) z regionu województwa świętokrzyskiego, w szczególności uczniów z obszarów wiejskich. Działania projektowe będą realizowane wspólnie przez kadrę dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Powiatami województwa świętokrzyskiego, w tym powiatem miasto Kielce (Partnerzy). Projekt skierowany jest do minimum 9170 uczniów.

Zaplanowane zajęcia ukierunkowane będą na wybrane przedmioty (głównie przedmioty związane ze STEM tj. dziedzina nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki) i przyczynią się do rozbudzania zainteresowania wśród uczniów naukami ścisłymi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost liczby studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Data ogłoszenia Nr zadania w projekcie Tytuł i nr przetargu / zapytania ofertowego
Termin składania ofert
19.01.2024 Zadanie 9

Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów na potrzeby realizacji projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student”. ADP.2301.2.2024

ADP.2301.2.2024

29.01.2024, godz. 09:00
09.01.2024 Zadanie 14
Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student”

ADP.2301.103.2023

18.01.2024
29.12.2023 Zadanie 4 Dostawa tabletów

ADP.2302.47.2023

10.01.2024
19.12.2023 Zadanie 5
Zadanie 10
Zadanie 12
Dostawa materiałów dla uczestników warsztatów na potrzeby realizacji projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student”

ADP.2301.101.2023

04.01.2024, godz. 9:00
08.12.2023 Zadanie 4

Dostawa pomocy dydaktycznych

ADP.2301.92.2023

18.12.2023, godz. 12:00

 

 

Wszystkie postępowania przetargowe związane z projektem znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UJK.

Przejdź do przetargów

 

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
koordynator projektu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, pok. 103D
41 349 6481

dr Dariusz Banaś, prof. UJK
z-ca koordynatora projektu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

dariusz.banas@ujk.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, pok. 105D
41 349 6241

dr hab. inż Marcin Graba
kierownik projektu, Politechnika Świętokrzyska

mgraba@tu.kielce.pl
bud. B, pok. 105s
41 34 24 765


Biuro Projektu
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, pok. 101D

mgr Katarzyna Markowska
41 349 7049
katarzyna.markowska@ujk.edu.pl

mgr Karolina Zych
41 349 6231
karolina.zych@ujk.edu.pl


Koordynatorzy merytoryczni

 Biologia
dr hab. Anna Łubek, prof. UJK
anna.lubek@ujk.edu.pl

Chemia
dr Magdalena Marcinkowska
magdalena.marcinkowska@ujk.edu.pl

Fizyka
dr Radosław Maj
radoslaw.maj@ujk.edu.pl

Geografia
dr hab. Mirosław Mularczyk
miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl

Matematyka
dr Monika Czajkowska
monika.czajkowska@ujk.edu.pl

Zadania w Collegium Medicum
dr Grzegorz Król
grzegorz.krol@ujk.edu.pl

Doradztwo zawodowe
dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska
malgorzata.krawczyk-blicharska@ujk.edu.pl

Wzornictwo
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK
anna.miarka@ujk.edu.pl