budynek WSP

Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WSP w sprawie powołania WKO do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), S236 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz S2 pkt. 1 Zarządzenia Rektora nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020r zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Wydziałową Komisję Oceniającą w składzie:

 • Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK- Dziekan Wydziału
  (przewodniczący)
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz — Prodziekan ds. kształcenia
  (zastępca przewodniczącego)
 • Dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK — Instytut Biologii
  (w dyscyplinie nauki biologiczne)
 • Dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK — Instytut Biologii
  (w dyscyplinie nauki biologiczne)
 • Dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK — Instytut Chemii (w dyscyplinie nauki chemiczne)
 • Dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK — Instytut Chemii
  (w dyscyplinie nauki chemiczne)
 • Dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK – Instytut Fizyki
  (w dyscyplinie nauki fizyczne)
 • Dr hab. Grzegorz Stefanek, prof. UJK — Instytut Fizyki
  (w dyscyplinie nauki fizyczne)
 • Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK — Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  (w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku)
 • Dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  (w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku)
 • dr hab. Wioletta Kamińska – Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  (w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
 • Dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  (w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
 • Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK- Katedra Matematyki
  (w dyscyplinie matematyka)
 • Dr hab. Szymon Walczak, prof. UJK- Katedra Matematyki
  (w dyscyplinie matematyka)