O Wydziale


Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (obecnie Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) został utworzony w 1969 jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Początkowo w jego strukturze znajdowały się trzy zakłady: Zakład Fizyki, Zakład Geografii oraz Zakład Matematyki. W 1969 uruchomiono na wydziale studia na dwóch kierunkach: geografii z wychowaniem obywatelskim oraz matematyce z fizyką. W 1971 w strukturze wydziału utworzono Zakład Chemii, a 1 października 1973 Zakład Biologii. W 1973 na wydziale powstał Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, który trzy lata później podzielono na Instytut Biologii i Instytut Geografii. W 1975  Zakład Chemii przekształcono w Instytut Chemii, a w 1976 Zakład Matematyki przemianowano na Instytut Matematyki. Zakład Fizyki został przekształcony w instytut w 1980 [1].

Obecnie Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych to dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu, zatrudniająca około 160 pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, współpracująca z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowymi na Świecie.  Wydział prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Posiada doskonale wyposażone  pracownie dydaktyczne i nowoczesne laboratoria naukowe. Jest liderem Uniwersytetu pod względem ilości realizowanych projektów  badawczych i komercyjnych. Rady Naukowe jednostek Wydziału posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne i nauki o Ziemi i środowisku oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach nauk biologicznych i fizycznych.

Na wydziale studiuje prawie 1000 studentów, w tym około 70 obcokrajowców. Wydział prowadzi kształcenie na 14 kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, fizyka techniczna (studia inżynierskie), geografia, geoinformacja z gospodarką przestrzenną, informatyka (studia inżynierskie), inżynieria danych (studia inżynierskie), matematyka,  ochrona środowiska (studia licencjackie i inżynierskie), systemy diagnostyczne w medycynie, turystyka zrównoważona oraz turystyka i rekreacja (o profilu praktycznym). W ramach poszczególnych kierunków studiów oferowane są interesujące ścieżki kształcenia. Szkoła Doktorska UJK w ramach sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych prowadzi kształcenie doktorantów w czterech dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

[1] Bartłomiej Jaśkowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w: Droga do uniwersytetu (1969–2009), pod red. Wiesława Cabana i Mieczysława Bolesława Markowskiego, Kielce 2009, s. 77–83.