Komisje i Zespoły

Wydziałowa Komisja Kształcenia

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz- przewodnicząca WKK

dr hab. Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia

dr Artur Michalik- zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. kształcenia

dr Przemysław Ślusarczyk- zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia

dr hab. Mirosław Mularczyk- zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku ds. kształcenia

dr Elżbieta Zając- zastępca kierownika Katedry Matematyki ds. kształcenia

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie)

dr Grzegorz Czerwonka- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Biotechnologia)

dr hab. Rafał Kozłowski- prodziekan

dr Mirosław Szwed- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku ochrona środowiska)

dr Iwona Kopacz-Wyrwał – (reprezentant kierunku turystyka i rekreacja, turystyka zrównoważona)

dr Grzegorz Wałek – (reprezentant kierunku geoinformacja z gospodarką przestrzenną)

dr Marcin Frączek – (reprezentant kierunku geografia)

dr inż. Milena Piotrowska- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka)

dr inż. Paweł Jagodziński- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka techniczna)

dr inż. Tomasz Ruść- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku inżynieria danych)

Natalia Wojtaś- student kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie (wskazany przez WOSS)

Julia Jurkiewicz- student kierunku Biotechnologia (wskazany przez WOSS)

Patrycja Biedroń- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)

mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych- Świętokrzyskie Centrum Onkologii

mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Wodociągi Kieleckie

 


Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Magdalena Chrapek- Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki (Matematyka)

dr Anna Wieczorek- nauczyciel akademicki (Biologa)

dr Judyta Bąk- nauczyciel akademicki (Matematyka)

dr Magdalena Marcinkowska- nauczyciel akademicki (Chemia)

dr Iwona Kiniorska- nauczyciel akademicki (Geografia)

dr Janusz Krywult- nauczyciel akademicki (Informatyka i Inżynieria danych)

dr Małgorzata Łysek-Gładysińska- nauczyciel akademicki (Biologia)

Anna Kowalik – przedstawiciel studentów (kierunek biotechnologia)

 


Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Biologia

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Anna Łubek, prof. UJK

dr hab. Bożena Witek , prof. UJK

dr hab. Joanna Ślusarczyk, prof. UJK

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

dr Tomasz Hałatkiewicz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr Aleksandra Potocka-Kuc- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Tomasz Kośna- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Paweł Frejowski- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Kacper Kalwat- przedstawiciel studentów

 

Chemia

dr Artur Michalik

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

dr hab. Beata Szczepanik, prof. UJK

dr Danuta Grabka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Łukasz Smagacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Anna Miążek- przedstawiciel studentów

 

Biotechnologia

dr Artur Michalik

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

mgr inż. Grzegorz Sychowski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Sylwia Nawrot- przedstawiciel studentów

 

Fizyka

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Milena Piotrowska

dr Andrzej Dąbrowski

dr Janusz Krywult

dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

inż. Aleksandra Malinowska- przedstawiciel studentów

 

Fizyka techniczna

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr inż. Paweł Jagodziński

dr inż. Milena Piotrowska

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Radosław Maj

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr inż. Marcin Drabik- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Piotr Terlecki- przedstawiciel studentów

 

Informatyka

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Grzegorz Stefanek, prof. UJK

dr inż. Tomasz Ruść

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr hab. Paweł Kankiewicz, prof. UJK

mgr Dariusz Pasieka

mgr inż. Przemysław Krawczyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Wiktor Pindral- przedstawiciel studentów

 

Inżynieria danych

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Wojciech Broniowski

dr hab. Paweł Kankiewicz, prof. UJK

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Tomasz Ruść

mgr inż. Agnieszka Łysak

mgr inż. Przemysław Krawczyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Natalia Pająk- przedstawiciel studentów

 

Systemy diagnostyczne w medycynie

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Paweł Jagodziński

dr inż. Milena Piotrowska

dr Ilona Stabrawa

dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Natalia Wojtaś- przedstawiciel studentów

 

Geografia

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. dr hab. Tadeusz Ciupa

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr Irena Dybska – Jakóbkiewicz

dr Marcin Frączek

dr Paweł Przepióra

mgr Barbara Dziedzic- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Michał Poros- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana

Emilia Staciwa- przedstawiciel studentów

 

Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

dr hab. Tadeusz Ciupa

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr Patryk Brambert

dr Monika Cepil

dr Grzegorz Wałek

mgr Sławomir Leśniewski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana

Kacper Kopacz – przedstawiciel studentów

 

Turystyka i Rekreacja

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK

dr Cezary Jastrzębski

dr Iwona Kopacz – Wyrwał

dr Grzegorz Wałek

dr Monika Knafel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Waldemar Matwiejew – praktyk zawodu

mgr Małgorzata Wilk-Grzywna – praktyk zawodu

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana

Piotr Salwin- przedstawiciel studentów

 

Turystyka zrównoważona

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK

dr Cezary Jastrzębski

dr Iwona Kopacz – Wyrwał

dr Grzegorz Wałek

dr Monika Knafel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Waldemar Matwiejew – praktyk zawodu

mgr Małgorzata Wilk-Grzywna – praktyk zawodu

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana

Anna Niewiadomska – przedstawiciel studentów

 

Ochrona Środowiska

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr Mirosław Szwed

dr Monika Żelezik

mgr Aneta Kozłowska

dr Ewelina Zajęcka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr Joanna Pytel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr hab. Małgorzata Ludwikowska – Kędzia – osoba wskazana przez Dziekana

Zuzanna Śliwa- przedstawiciel studentów

 

Matematyka

doc. dr Elżbieta Zając

dr. hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK

dr hab. Wojciech Jabłoński, prof. UJK

dr Mateusz Masternak

dr Judyta Bąk

dr Monika Czajkowska

dr  Michał Rzeszut,

dr  Michał Zakrzewski

dr  Renata Wojtuś- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Zuzanna Żurek- przedstawiciel studentów