Komisje i Zespoły

 

Wydziałowa Komisja Kształcenia

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przewodnicząca WKK

dr hab. Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia

dr Artur Michalik- zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. kształcenia

dr Przemysław Ślusarczyk- zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia

dr hab. Mirosław Mularczyk- zastępca dyrektora Instytutu Geografii ds. kształcenia

dr Elżbieta Zając- zastępca kierownika Katedry Matematyki ds. kształcenia

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Fizyka, Fizyka techniczna)

dr Grzegorz Czerwonka- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Biotechnologia)

dr hab. Rafał Kozłowski- prodziekan

dr inż. Monika Żelezik- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku ochrona środowiska)

dr inż. Milena Piotrowska- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka)

dr inż. Paweł Jagodziński- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka techniczna)

dr inż. Tomasz Ruść- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku inżynieria danych)

Patrycja Kotwica- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)

Marta Ludew- student kierunku Ochrona Środowiska (wskazany przez WOSS)

Patrycja Pietrzyk- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)

mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych- Świętokrzyskie Centrum Onkologii

mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Wodociągi Kieleckie


Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Magdalena Chrapek- Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki (Matematyka)

dr Anna Wieczorek- nauczyciel akademicki (Biologa)

dr Judyta Bąk – nauczyciel akademicki (Matematyka)

dr Magdalena Marcinkowska- nauczyciel akademicki (Chemia)

dr Iwona Kiniorska- nauczyciel akademicki (Geografia)

dr Janusz Krywult- nauczyciel akademicki (Informatyka i Inżynieria danych)

dr Małgorzata Łysek-Gładysińska- nauczyciel akademicki (Biologia)

 


Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Biologia

dr hab. prof. UJK Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu  Biologii ds. kształcenia

dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska

dr hab. prof. UJK Grażyna Świderska-Kołacz         

dr hab. prof. UJK Michał Arabski    

dr hab. prof. UJK Anna Łubek         

dr hab. prof. UJK Bożena Witek

dr hab. prof. UJK Joanna Ślusarczyk           

dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski         

dr Grzegorz Czerwonka        

dr Tomasz Hałatkiewicz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr Aleksandra Potocka-Kuc- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Tomasz Kośna- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Paweł Frejowski- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Filip Stanisławski- przedstawiciel studentów

 

Chemia

dr Artur Michalik

dr hab. prof. UJK Sławomir Michałkiewicz

dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa

dr hab. prof. UJK Joanna Masternak

dr hab. prof. UJK Alicja Wzorek

dr Beata Szczepanik

dr Danuta Grabka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Łukasz Smagacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Magdalena Majer- przedstawiciel studentów

 

Biotechnologia

dr Artur Michalik

dr hab. prof. UJK Michał Arabski

dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. prof. UJK Halina Lisowska

dr Grzegorz Czerwonka

mgr inż. Grzegorz Sychowski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Sylwia Nawrot- przedstawiciel studentów

 

Fizyka

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś

dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Milena Piotrowska

dr Andrzej Dąbrowski

dr Janusz Krywult

dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

inż. Wiktoria Lunge- przedstawiciel studentów

 

Fizyka techniczna

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś

dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński

dr inż. Paweł Jagodziński

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Radosław Maj

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr inż. Marcin Drabik- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Aleksandra Malinowska- przedstawiciel studentów

 

Informatyka

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński

dr hab. prof. UJK Grzegorz Stefanek

dr inż. Tomasz Ruść

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Paweł Kankiewicz

mgr Dariusz Pasieka

mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Bartłomiej Czech- przedstawiciel studentów

 

Inżynieria danych

dr inż.  Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Wojciech Broniowski

dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Tomasz Ruść

mgr inż. Agnieszka Łysak

mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Mikołaj Ryba- przedstawiciel studentów

 

Systemy diagnostyczne w medycynie

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś

dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Paweł Jagodziński

dr inż. Milena Piotrowska

dr Ilona Stabrawa

dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Natalia Wojtaś- przedstawiciel studentów

 

Geografia

dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk

dr hab. prof. UJK Tadeusz Ciupa

dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska

dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. prof. UJK Roman Suligowski

mgr Barbara Dziedzic- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Michał Paros- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wiktoria Gryz- przedstawiciel studentów

 

Turystyka i Rekreacja

dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. prof. UJK Roman Suligowski

dr Tomasz Winiarczyk

dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska

mgr Waldemar Matwiejew

dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska

mgr Marcin Sołtys- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Julia Siedlecka- przedstawiciel studentów

 

Ochrona Środowiska

dr inż. Monika Żelezik

dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk

dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski

dr Małgorzata Strzyż

mgr Aneta Kozłowska

dr Mirosław Szwed

dr Ewelina Zajęcka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Aleksandra Wrońska- przedstawiciel studentów

 

Matematyka

doc. dr Elżbieta Zając

dr. hab. prof. UJK Grzegorz Łysik

dr Mateusz Masternak

dr Judyta Bąk

dr Monika Czajkowska

dr  Michał Rzeszut

dr  Michał Zakrzewski

dr  Renata Wojtuś- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Zuzanna Żurek- przedstawiciel studentów