Wnioski i wzory dokumentów

 

Dla studentów

Wniosek o wyrażenie zgody o skierowanie na powtarzanie semestru/roku studiów
Opinia kierownika jednostki w sprawie powtarzania semestru
Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów
Wniosek dotyczący indywidualnej organizacji studiów – Harmonogram zaliczeń i egzaminów w trakcie indywidualnej organizacji studiów
Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego
Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego
Wniosek o udzielenie urlopu naukowego
Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego
Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
Podanie w sprawie przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę ścieżki kształcenia na kierunku studiów
Wzór podania do Prodziekan ds. Kształcenia
Opinia kierownika jednostki w sprawie wznowienia studiów
Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne
Application for a reduction in tuition fees
Wniosek o zmianę fin. studiów cudzoziemcy


Dla absolwentów

Ankieta do suplementu
Karta obiegowa
Oświadczenie ogólne
Wzór strony tytułowej pracy


Obrony zdalne:

Instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych
Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych


Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia:

Biologia I stop.
Biologia II stop.
Biologia II stop. nauczycielska
Biotechnologia I stop.
Biotechnologia II stop.
Chemia I stop.
Chemia II stop.
Fizyka II stop.
Fizyka techniczna I stop.
Geografia I stop.
Geografia I stop. nauczycielska
Geografia II stop.
Geografia II stop. nauczycielska
Informatyka I stop.
Informatyka i ekonometria I stop.
Inżynieria danych I stop.
Matematyka I stop.
Matematyka II stop.
Ochrona środowiska I stop.
Ochrona środowiska II stop.
Rolnictwo ekologiczne I stop.
Turystyka i rekreacja I stop.