Tło dla aktualności - budynek WSP

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK

Zarządzenie Nr 4/2020
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r oraz Uchwałą Senatu nr 129/2020 z dnia 24 września b.r. zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Kształcenia (WKK) w składzie:
1. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz- przewodnicząca WKK
2. dr hab. Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia
3. dr Artur Michalik- zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. kształcenia
4. dr Przemysław Ślusarczyk- zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia
5. dr hab. Mirosław Mularczyk- zastępca dyrektora Instytutu Geografii ds. kształcenia
6. doc. dr Elżbieta Zając- zastępca kierownika Katedry Matematyki ds. kształcenia
7. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Fizyka, Fizyka techniczna)
8. dr Grzegorz Czerwonka- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Biotechnologia)
9. dr hab. Rafał Kozłowski- prodziekan
10. dr inż. Monika Żelezik- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku ochrona środowiska)
11. inż. Małgorzata Myszona- student kierunku Inżynieria danych (wskazany przez WOSS)
12. Marta Ludew- student kierunku Ochrona Środowiska (wskazany przez WOSS)
13. Aleksandra Miązek- student kierunku Chemia (wskazany przez WOSS)
14. mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
15. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych- Świętokrzyskie Centrum Onkologii
16. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Wodociągi Kieleckie

§2

Powołuje się Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w składzie (ZEJK):
1. dr Magdalena Chrapek- Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki (Matematyka)
2. dr Anna Wieczorek- nauczyciel akademicki (Biologa)
3. dr Małgorzata Strzyż- nauczyciel akademicki (Ochrona Środowiska)
4. dr Magdalena Marcinkowska- nauczyciel akademicki (Chemia)
5. dr Iwona Kiniorska- nauczyciel akademicki (Geografia)
6. dr Janusz Krywult- nauczyciel akademicki (Informatyka i Inżynieria danych)
7. mgr Milena Piotrowska- nauczyciel akademicki (Fizyka i Fizyka techniczna)

§3

Powołuje się Kierunkowe Zespoły ds. Kształcenia (KZJK) w składzie:

Biologia
1. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia
2. dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska
3. dr hab. prof. UJK Grażyna Świderska-Kołacz
4. dr hab. prof. UJK Michał Arabski
5. dr hab. prof. UJK Elżbieta Nowak
6. dr hab. prof. UJK Bożena Witek
7. dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
8. dr Grzegorz Czerwonka
9. mgr Paweł Frejowski- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
10. mgr Tomasz Hałatkiewicz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich parków krajobrazowych w Kielcach)
11. dr Aleksandra Potocka-Kuc- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach)
12. Magdalena Baćkowska- przedstawiciel studentów

Rolnictwo ekologiczne
1. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska
2. dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska
3. dr hab. prof. UJK Grażyna Świderska-Kołacz
4. prof. dr hab. Wiesław Kaca
5. dr hab. prof. UJK Renata Piwowarczyk
6. dr hab. inż. prof. UJK Rafał Podlaski
7. dr hab. Joanna Ślusarczyk
8. dr Joanna Matuska-Łyżwa
9. dr Anna Łubek
10. mgr Małgorzata Szyszka- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
11. dr Adam Jarubas- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
12. Patrycja Miszczykowska- przedstawiciel studentów

Chemia
1. dr Artur Michalik
2. dr hab. prof. UJK Sławomir Michałkiewicz
3. dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa
4. dr hab. prof. UJK Joanna Masternak
5. dr hab. prof. UJK Alicja Wzorek
6. dr Beata Szczepanik
7. mgr Kinga Obara- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. mgr Łukasz Smagacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
9. Karolina Miernik- przedstawiciel studentów

Biotechnologia
1. dr Artur Michalik
2. dr hab. prof. UJK Michał Arabski
3. dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska
4. prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
5. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska
6. dr Grzegorz Czerwonka
7. mgr Joanna Gleńska-Olender- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. Sylwia Nawrot- przedstawiciel studentów

Fizyka
1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
2. prof. dr hab. Janusz Braziewicz
3. dr hab. Dariusz Banaś
4. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś
5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
6. dr Andrzej Dąbrowski
7. dr Janusz Krywult
8. mgr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
9. mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
10. inż. Andżelika Zielonka- przedstawiciel studentów

Fizyka techniczna
1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
2. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś
3. dr hab. Maciej Rybczyński
4. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
5. dr Radosław Maj
6. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
7. mgr inż. Marcin Drabik- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
8. Aleksandra Malinowska- przedstawiciel studentów

Informatyka
1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
2. dr hab. Maciej Rybczyński
3. dr hab. Grzegorz Stefanek
4. dr inż. Tomasz Ruść
5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
6. dr Paweł Kankiewicz
7. mgr Norbert Łapacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
9. Jan Adamczyk- przedstawiciel studentów

Inżynieria danych
1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
2. prof. dr hab. Wojciech Broniowski
3. dr hab. Maciej Rybczyński
4. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
5. dr inż. Tomasz Ruść
6. mgr Norbert Łapacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
7. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
8. inż. Małgorzata Myszona- przedstawiciel studentów

Geografia
1. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
2. dr hab. prof. UJK Tadeusz Ciupa
3. dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska
4. dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki
5. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
6. dr hab. prof. UJK Roman Suligowski
7. mgr Michał Paros- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. Karolina Walczyńska- przedstawiciel studentów

Turystyka i Rekreacja
1. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
2. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
3. dr hab. prof. UJK Roman Suligowski
4. dr Tomasz Winiarczyk
5. dr Iwona Kiniorska
6. dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska
7. mgr Marcin Sołtys- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. Martyna Białek- przedstawiciel studentów

Ochrona Środowiska
1. dr inż. Monika Żelezik
2. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
3. prof. zw dr hab. Marek Jóźwiak
4. dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski
5. dr Małgorzata Strzyż
6. mgr Aneta Kozłowska
7. mgr inż. Jacek Sztechman- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
9. Karolina Frydrych- przedstawiciel studentów
10. Aleksandra Wrońska- przedstawiciel studentów

Ochrona Środowiska- studia inżynierskie
1. dr inż. Monika Żelezik
2. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
3. prof. zw dr hab. Marek Jóźwiak
4. dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski
5. dr Małgorzata Strzyż
6. mgr Aneta Kozłowska
7. mgr inż. Jacek Sztechman- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
9. Karolina Frydrych- przedstawiciel studentów
10. Aleksandra Wrońska- przedstawiciel studentów

Matematyka
1. doc. dr Elżbieta Zając
2. dr. hab. prof. UJK Szymon Walczak
3. dr Mateusz Masternak
4. dr Huber Przybycień
5. dr Michał Zakrzewski
6. dr Daria Michalik
7. dr Renata Wojtuś- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. Dorota Kozieł- przedstawiciel studentów

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.