Rada Wydziału

 
Rada Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w kadencji 2020-2024:

prof. dr hab. Taras Banakh
prof. dr hab. Marek Jóźwiak
prof. dr hab. Wiesław Kaca
prof. dr hab. Wioletta Kamińska
prof. dr hab. Marek Pajek
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
prof. dr hab. Francesco Giacosa
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
prof. dr hab. Jacek Semaniak
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – przewodniczący
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK
dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK
dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK
dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
dr hab. Olena Karlova
doc. dr Elżbieta Zając
dr inż. Przemysław Ślusarczyk
dr Artur Michalik
dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
mgr Agnieszka HadySkip to content