Rada Wydziału

Rada Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w kadencji 2020-2024:

Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – przewodniczący
Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
Dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
Dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
Dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
Prof. dr hab. Wiesław Kaca
Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
Prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz
Dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK
Dr Artur Michalik
Dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK
Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
Prof. dr hab. Marek Pajek
Prof. dr hab. Maciej Rybczyński
Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
Prof. dr hab. Jacek Semaniak
Prof. dr hab. Francesco Giacosa
Prof. dr hab. Wioletta Kamińska
Dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
Dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK
Dr Elżbieta Zając
Dr hab. Wojciech Jabłoński, prof. UJK
Dr hab. Olena Karlova
Mgr Agnieszka Hady
Ilona Pacak