Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana WSP w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2022

Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 października 2022 roku

 

w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

 

Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r oraz Uchwałą Senatu nr 129/2020 z dnia 24 września b.r. zarządza się co następuje:

§1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Kształcenia (WKK) w składzie:

 

 1. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz- przewodnicząca WKK
 2. dr hab. Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia
 3. dr Artur Michalik- zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. kształcenia
 4. dr Przemysław Ślusarczyk- zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia
 5. dr hab. Mirosław Mularczyk- zastępca dyrektora Instytutu Geografii ds. kształcenia
 6. dr Elżbieta Zając- zastępca kierownika Katedry Matematyki ds. kształcenia
 7. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Fizyka, Fizyka techniczna)
 8. dr Grzegorz Czerwonka- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Biotechnologia)
 9. dr hab. Rafał Kozłowski- prodziekan
 10. dr inż. Monika Żelezik- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku ochrona środowiska)
 11. dr inż. Milena Piotrowska- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka)
 12. dr inż. Paweł Jagodziński- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka techniczna)
 13. dr inż. Tomasz Ruść- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku inżynieria danych)
 14. Patrycja Kotwica- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)
 15. Marta Ludew- student kierunku Ochrona Środowiska (wskazany przez WOSS)
 16. Patrycja Pietrzyk- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)
 17. mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 18. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych- Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 19. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Wodociągi Kieleckie

 

§2.

Powołuje się Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w składzie (ZEJK):

 

 1. dr Magdalena Chrapek- Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki (Matematyka)
 2. dr Anna Wieczorek- nauczyciel akademicki (Biologa)
 3. dr Małgorzata Strzyż- nauczyciel akademicki (Ochrona Środowiska)
 4. dr Magdalena Marcinkowska- nauczyciel akademicki (Chemia)
 5. dr Iwona Kiniorska- nauczyciel akademicki (Geografia)
 6. dr Janusz Krywult- nauczyciel akademicki (Informatyka i Inżynieria danych)
 7. dr Małgorzata Łysek-Gładysińska- nauczyciel akademicki (Biologia)

 

§3.

Powołuje się Kierunkowe Zespoły ds. Kształcenia (KZJK) w składzie:

 

Biologia

 1. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu  Biologii ds. kształcenia
 2. dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska
 3. dr hab. prof. UJK Grażyna Świderska-Kołacz         
 4. dr hab. prof. UJK Michał Arabski    
 5. dr hab. prof. UJK Anna Łubek         
 6. dr hab. prof. UJK Bożena Witek
 7. dr hab. prof. UJK Joanna Ślusarczyk           
 8. dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski         
 9. dr Grzegorz Czerwonka        
 10. dr Tomasz Hałatkiewicz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 11. dr Aleksandra Potocka-Kuc- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 12. mgr Tomasz Kośna- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 13. mgr Paweł Frejowski- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 14. Filip Stanisławski- przedstawiciel studentów

 

Chemia

 1. dr Artur Michalik
 2. dr hab. prof. UJK Sławomir Michałkiewicz
 3. dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa
 4. dr hab. prof. UJK Joanna Masternak
 5. dr hab. prof. UJK Alicja Wzorek
 6. dr Beata Szczepanik
 7. dr Danuta Grabka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Łukasz Smagacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Magdalena Majer- przedstawiciel studentów

 

Biotechnologia

 1. dr Artur Michalik
 2. dr hab. prof. UJK Michał Arabski
 3. dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska
 4. prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
 5. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska
 6. dr Grzegorz Czerwonka
 7. mgr inż. Grzegorz Sychowski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Sylwia Nawrot- przedstawiciel studentów

 

Fizyka

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 3. dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś
 4. dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr inż. Milena Piotrowska
 7. dr Andrzej Dąbrowski
 8. dr Janusz Krywult
 9. dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 11. inż. Wiktoria Lunge- przedstawiciel studentów

 

Fizyka techniczna

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś
 3. dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
 4. dr inż. Paweł Jagodziński
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr Radosław Maj
 7. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr inż. Marcin Drabik- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 9. Aleksandra Malinowska- przedstawiciel studentów

 

Informatyka

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
 3. dr hab. prof. UJK Grzegorz Stefanek
 4. dr inż. Tomasz Ruść
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr Paweł Kankiewicz
 7. mgr Dariusz Pasieka
 8. mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 10. Bartłomiej Czech- przedstawiciel studentów

 

Inżynieria danych

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. prof. dr hab. Wojciech Broniowski
 3. dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
 4. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 5. dr inż. Tomasz Ruść
 6. mgr inż. Agnieszka Łysak
 7. mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 9. Mikołaj Ryba- przedstawiciel studentów

 

Systemy diagnostyczne w medycynie

 1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. Janusz Braziewicz
 3. dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś
 4. dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr inż. Paweł Jagodziński
 7. dr inż. Milena Piotrowska
 8. dr Ilona Stabrawa
 9. dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 11. Natalia Wojtaś- przedstawiciel studentów

 

Geografia

 1. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
 2. dr hab. prof. UJK Tadeusz Ciupa
 3. dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska
 4. dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki
 5. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
 6. dr hab. prof. UJK Roman Suligowski
 7. mgr Barbara Dziedzic- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Michał Paros- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Wiktoria Gryz- przedstawiciel studentów

 

Turystyka i Rekreacja

 1. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
 2. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
 3. dr hab. prof. UJK Roman Suligowski
 4. dr Tomasz Winiarczyk
 5. dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska
 6. mgr Waldemar Matwiejew
 7. dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska
 8. mgr Marcin Sołtys- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Julia Siedlecka- przedstawiciel studentów

 

Ochrona Środowiska

 1. dr inż. Monika Żelezik
 2. dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
 3. dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski
 4. dr Małgorzata Strzyż
 5. mgr Aneta Kozłowska
 6. dr Mirosław Szwed
 7. dr Ewelina Zajęcka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Aleksandra Wrońska- przedstawiciel studentów

 

Matematyka

 1. doc. dr Elżbieta Zając
 2. dr. hab. prof. UJK Grzegorz Łysik
 3. dr Mateusz Masternak
 4. dr Judyta Bąk
 5. dr Monika Czajkowska
 6. dr  Michał Rzeszut
 7. dr  Michał Zakrzewski
 8. dr  Renata Wojtuś- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Zuzanna Żurek- przedstawiciel studentów

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.