budynek WSP

Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana WSP w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie Nr 1/2023
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie powołania WKK, ZEJK oraz KZJK na Wydziale
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie Uchwały Senatu nr 128/2023 z dnia 26 października 2023r zarządza się co następuje:

§1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Kształcenia (WKK) w składzie:

 1. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz- przewodnicząca WKK
 2. dr hab. Halina Lisowska- zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia
 3. dr Artur Michalik- zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. kształcenia
 4. dr Przemysław Ślusarczyk- zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia
 5. dr hab. Mirosław Mularczyk- zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku ds. kształcenia
 6. dr Elżbieta Zając- zastępca kierownika Katedry Matematyki ds. kształcenia
 7. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie)
 8. dr Grzegorz Czerwonka- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Biotechnologia)
 9. dr hab. Rafał Kozłowski- prodziekan
 10. dr Mirosław Szwed- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku ochrona środowiska)
 11. dr Iwona Kopacz-Wyrwał – (reprezentant kierunku turystyka i rekreacja,

turystyka zrównoważona)

 1. dr Grzegorz Wałek – (reprezentant kierunku geoinformacja z gospodarką przestrzenną)
 2. dr Marcin Frączek – (reprezentant kierunku geografia)
 3. dr inż. Milena Piotrowska- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka)
 4. dr inż. Paweł Jagodziński- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku fizyka techniczna)
 5. dr inż. Tomasz Ruść- nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku inżynieria danych)
 6. Natalia Wojtaś- student kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie

(wskazany przez WOSS)

 1. Julia Jurkiewicz- student kierunku Biotechnologia (wskazany przez WOSS)
 2. Patrycja Biedroń- student kierunku Geografia (wskazany przez WOSS)
 3. mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 4. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych- Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 5. mgr Przemysław Dawid- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Wodociągi Kieleckie

§2.

Powołuje się Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w składzie (ZEJKW):

 1. dr Magdalena Chrapek- Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki (Matematyka)
 2. dr Anna Wieczorek- nauczyciel akademicki (Biologa)
 3. dr Judyta Bąk- nauczyciel akademicki (Matematyka)
 4. dr Magdalena Marcinkowska- nauczyciel akademicki (Chemia)
 5. dr Iwona Kiniorska- nauczyciel akademicki (Geografia)
 6. dr Janusz Krywult- nauczyciel akademicki (Informatyka i Inżynieria danych)
 7. dr Małgorzata Łysek-Gładysińska- nauczyciel akademicki (Biologia)
 8. Anna Kowalik – przedstawiciel studentów (kierunek biotechnologia)

 

§3.

Powołuje się Kierunkowe Zespoły ds. Kształcenia (KZJK) w składzie:

 

Biologia

 1. dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
 2. dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
 3. dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
 4. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 5. dr hab. Anna Łubek, prof. UJK
 6. dr hab. Bożena Witek , prof. UJK
 7. dr hab. Joanna Ślusarczyk, prof. UJK
 8. dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK
 9. dr Grzegorz Czerwonka
 10. dr Tomasz Hałatkiewicz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 11. dr Aleksandra Potocka-Kuc- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 12. mgr Tomasz Kośna- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 13. mgr Paweł Frejowski- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 14. Kacper Kalwat- przedstawiciel studentów

 

Chemia

 1. dr Artur Michalik
 2. dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK
 3. dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK
 4. dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK
 5. dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK
 6. dr hab. Beata Szczepanik, prof. UJK
 7. dr Danuta Grabka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Łukasz Smagacz- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Anna Miążek- przedstawiciel studentów

 

Biotechnologia

 1. dr Artur Michalik
 2. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 3. dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK
 4. prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
 5. dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
 6. dr Grzegorz Czerwonka
 7. mgr inż. Grzegorz Sychowski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Krzysztof Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. Sylwia Nawrot- przedstawiciel studentów

 

Fizyka

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 3. dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK
 4. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr inż. Milena Piotrowska
 7. dr Andrzej Dąbrowski
 8. dr Janusz Krywult
 9. dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 11. inż. Aleksandra Malinowska- przedstawiciel studentów

 

Fizyka techniczna

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK
 3. dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK
 4. dr inż. Paweł Jagodziński
 5. dr inż. Milena Piotrowska
 6. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 7. dr Radosław Maj
 8. mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. mgr inż. Marcin Drabik- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 10. Piotr Terlecki- przedstawiciel studentów

 

Informatyka

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. Grzegorz Stefanek, prof. UJK
 3. dr inż. Tomasz Ruść
 4. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 5. dr hab. Paweł Kankiewicz, prof. UJK
 6. mgr Dariusz Pasieka
 7. mgr inż. Przemysław Krawczyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 9. Wiktor Pindral- przedstawiciel studentów

 

Inżynieria danych

 1. dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 2. prof. dr hab. Wojciech Broniowski
 3. dr hab. Paweł Kankiewicz, prof. UJK
 4. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 5. dr inż. Tomasz Ruść
 6. mgr inż. Agnieszka Łysak
 7. mgr inż. Przemysław Krawczyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 9. Natalia Pająk- przedstawiciel studentów

 

Systemy diagnostyczne w medycynie

 1. dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 2. dr hab. Janusz Braziewicz
 3. dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK
 4. dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 6. dr inż. Paweł Jagodziński
 7. dr inż. Milena Piotrowska
 8. dr Ilona Stabrawa
 9. dr Paweł Wołowiec- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. mgr Karol Szary- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 11. Natalia Wojtaś- przedstawiciel studentów

 

Geografia

 1. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 2. prof. dr hab. Tadeusz Ciupa
 3. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
 4. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
 5. dr Irena Dybska – Jakóbkiewicz
 6. dr Marcin Frączek
 7. dr Paweł Przepióra
 8. mgr Barbara Dziedzic- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. mgr Michał Poros- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana
 11. Emilia Staciwa- przedstawiciel studentów

 

Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

 1. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 2. dr hab. Tadeusz Ciupa
 3. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
 4. dr Patryk Brambert
 5. dr Monika Cepil
 6. dr Grzegorz Wałek
 7. mgr Sławomir Leśniewski- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana
 9. Kacper Kopacz – przedstawiciel studentów

 

Turystyka i Rekreacja

 1. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 2. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
 3. dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK
 4. dr Cezary Jastrzębski
 5. dr Iwona Kopacz – Wyrwał
 6. dr Grzegorz Wałek
 7. dr Monika Knafel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. mgr Waldemar Matwiejew – praktyk zawodu
 9. mgr Małgorzata Wilk-Grzywna – praktyk zawodu
 10. dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana
 11. Piotr Salwin- przedstawiciel studentów

 

 

Turystyka zrównoważona

 1. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 2. dr hab. Wioletta Kamińska
 3. dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK
 4. dr Cezary Jastrzębski
 5. dr Iwona Kopacz – Wyrwał
 6. dr Grzegorz Wałek
 7. dr Monika Knafel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 1. mgr Waldemar Matwiejew – praktyk zawodu
 2. mgr Małgorzata Wilk-Grzywna – praktyk zawodu
 3. dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – osoba wskazana przez Dziekana
 4. Anna Niewiadomska – przedstawiciel studentów

 

 

Ochrona Środowiska

 1. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 2. prof. dr hab. Wioletta Kamińska
 3. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
 4. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
 5. dr Mirosław Szwed
 6. dr Monika Żelezik
 7. mgr Aneta Kozłowska
 8. dr Ewelina Zajęcka- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 9. dr Joanna Pytel- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. dr hab. Małgorzata Ludwikowska – Kędzia – osoba wskazana przez Dziekana
 11. Zuzanna Śliwa- przedstawiciel studentów

 

Matematyka

 1. doc. dr Elżbieta Zając
 2. dr. hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK
 3. dr hab. Wojciech Jabłoński, prof. UJK
 4. dr Mateusz Masternak
 5. dr Judyta Bąk
 6. dr Monika Czajkowska
 7. dr  Michał Rzeszut,
 8. dr  Michał Zakrzewski
 9. dr  Renata Wojtuś- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 10. Zuzanna Żurek- przedstawiciel studentów

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.