Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Grzesiakowskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 11.00 w budynku A, sala 26  przy ul. Uniwersyteckiej 7,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Marii Grzesiakowskiej

Tytuł rozprawy: „Wpływ nanocząstek srebra na integralność chromatyny jądrowej w komórkach somatycznych wybranych przedstawicieli Canidae

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Recenzenci:
dr hab. Grzegorz Tylko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Maciej Wnuk –  Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoryzowanie/

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biologii
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK