Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Tomasza Kopyścia

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w auli B1, budynek G odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Tomasza Kopyścia Tytuł rozprawy: „Dynamika procesów erozji i akumulacji na szlakach turystycznych w Kielcach w świetle badań eksperymentalnych […]

Czytaj więcej

Akcja oddawania krwi 24.10.2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

APEL DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UJK ZAPRASZAMY NA AKCJĘ ODDAWANIA KRWI W DNIU 24.10.2023 r. tj. wtorek w GODZ. OD 9.00 DO 14.00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych budynek D CPiB na parterze Pilnie potrzebna krew. „W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotra Żurka

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 09 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w auli B1, budynek G odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotra Żurka Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania środowiskowe i kulturowe funkcjonowania obiektów prehistorycznych w dorzeczu Biebrzy i Narwi” Promotor rozprawy: […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Laury Ewy Frydel

Rada Naukowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 13.00 w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Laury Ewy Frydel Tytuł rozprawy: „Synteza i zastosowanie adsorbentów węglowo-haloizytowych do usuwania pochodnych fenolu z wody” Promotor […]

Czytaj więcej

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra dla studentów Stypendium ministra dla studentów Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2023/2024 Podstawa prawna Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa […]

Czytaj więcej

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMCKIM 2023/2024 Zarządzenie Nr 137/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie NR 82/2022 z dnia 15 lipca 2022 r, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Regulamin   Informacje ogólne Terminy Stypendia Pliki do pobrania Stypendium socjalne […]

Czytaj więcej

Profesor Anna Świercz nominowana do nagrody „Świętokrzyska Viktoria”

23 czerwca w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się wręczenie nagród „Świętokrzyska Victoria”. W tym roku w gronie nominowanych do nagrody w kategorii „Osobowość” znalazła się dr hab. Anna Świercz, prof. UJK. Gratulujemy! Dr hab. inż. prof. UJK Anna Świercz  z  wykształcenia jest biologiem, inżynierem ogrodnikiem i doktorem habilitowaną nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Ewy Adamczyk

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2023 roku o godzinie 12.00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Ewy Adamczyk Tytuł rozprawy: „Glebowe banki nasion lasów grądowych Niecki Nidziańskiej” Promotor rozprawy: dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk Recenzenci: […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Andrzeja Syrka

Rada Naukowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00 w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Andrzeja Syrka Tytuł rozprawy: „Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących” […]

Czytaj więcej

VI FORUM DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Termin: 1-2 czerwca 2023 Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w VI Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach, które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7. Uczestnicy Forum są zobowiązani do uczestnictwa […]

Czytaj więcej