Komunikat 1/2023 Dziekana w sprawie poinformowania społeczności akademickiej o zakończeniu procesu typowania kandydatów do nagród

Komunikat 1/2023
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 27.11.2023 roku

w sprawie poinformowania społeczności akademickiej o zakończeniu procesu typowania kandydatów do nagród

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 123/2022 z dnia 10 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi informuję, że:

  1. Został zakończony proces typowania kandydatów do nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
  2. Informacja o wytypowaniu do nagrody oraz o stopniu typowanej nagrody dostępna u Pani mgr Agnieszki Hady pok. 103D Dziekanat.

Dziekan
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK