Inżynieria danych

Studia I-go stopnia inżynierskie (3,5 roku)

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku inżynieria danych w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia z inżynierii danych jest wykształcenie absolwenta posiadającego :

  • wiedzę i umiejętności z zakresu analizy danych przy użyciu najnowszych technologii i narzędzi informatycznych;
  • umiejętność praktycznego użycia podstawowych platform i programów komputerowych służących inżynierii danych, głębokiemu uczeniu, sztucznej inteligencji.
  • umiejętność podstawowego programowania w języku Python i użycia odpowiednich bibliotek specjalistycznego oprogramowania;
  • wiedzę dot. ogólnych zagadnień studiowanych dyscyplin,
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej,
  • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz pracy zespołowej,
  • umiejętność korzystania z literatury naukowej i komputerowych baz informatycznych,
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz terminologią specjalistyczną w zakresie inżynierii danych.

Nadrzędnym praktycznym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów, którzy będą posiadać praktyczną umiejętność przetwarzania i analizy danych za pomocą narzędzi komputerowych wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informacyjne (Big Data, Data Mining, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe).

Absolwenci kierunku Inżynieria danych będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie i decyzje pracodawców. Praca w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

Absolwentom kierunku inżynieria danych Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku