Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Agnieszki Surowiec

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Agnieszki Surowiec Tytuł rozprawy: „Wpływ bortezomibu na status antyoksydacyjny i apoptozę w komórkach wątrobowych linii HepG2″ Promotor […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Madeja

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali 114D (I piętro Dziekanat, budynek A) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Madeja Tytuł rozprawy: „Rola uropatogennych szczepów Escherichia coli w […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Reginy Jadwigi Stachury

Rada Naukowa Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2023 roku o godzinie 13.15 w sali D114 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Reginy Jadwigi Stachury Tytuł rozprawy: „ANALIZA POWIERZCHNI NANOWARSTW Ti i TiO2 MODYFIKOWANYCH WYSOKONAŁADOWANYMI JONAMI Xe q+ Z WYKORZYSTANIEM METOD XRR I GIXRF ZE WZBUDZENIEM PROMIENIOWANIEM […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Aleksandra Zubka

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2023 roku o godzinie 12.00 w sali 26 Instytutu Biologii (budynek A) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Aleksandra Zubka Tytuł rozprawy: „Nieinwazyjna metoda estymacji cetyńca większego (Tomicus piniperda L.) na sośnie (Pinus […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Ślefarskiej-Wolak

Rada Naukowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2023 roku o godzinie 9.00 w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Ślefarskiej-Wolak Tytuł rozprawy: „Oznaczanie lotnych związków organicznych w wybranych tkankach i płynach ustrojowych człowieka, jako potencjalnych […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sikory

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w sali 26 Instytutu Biologii (budynek A) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sikory Tytuł rozprawy: „Synteza nowych materiałów na bazie chitozanu oraz […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Kuc-Ciepluch

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w sali 26 Instytutu Biologii (budynek A) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Kuc-Ciepluch Tytuł rozprawy: „Metody permeabilizacji błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych wspomagające […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kristine Petrosyan

Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w sali 26 Instytutu Biologii (budynek A) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kristine Petrosyan Tytuł rozprawy: „Różnorodność endofitycznych bakteri i ich cechy promujące […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pawła Biesagi

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w auli B2, budynek G odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pawła Biesagi Tytuł rozprawy: „Ewolucja dna doliny Nidy między Stawami a ujściem w późnym glacjale i holocenie” Promotor […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Marii Fularczyk

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w auli B2, budynek G odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Marii Fularczyk Tytuł rozprawy: „Zmiany hydrograficzne w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w świetle danych kartograficznych i geomorfologicznych” Promotor rozprawy: […]

Czytaj więcej