Plakat ratuj zycie oddaj krew dzisiaj, jutro może być za późno

Akcja oddawania krwi 25.04.2024 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

APEL DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UJK

 

Pilnie potrzebna krew. „W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców – społeczności akademickiej o honorowe oddawanie krwi.

Dar Krwi pilnie potrzebny jest chorym, w tym dzieciom z oddziałów hematologicznych, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, czekającym na operacje chirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz pacjentom dializowanym.

Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.

obrazek krew

Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:

  • 2 dni wolnego – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,
  • 9 czekolad,zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placów służby krwi RCKiK w Kielcach,
  • bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce.

 

Serdecznie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na www.rckik-kielce.com.pl

Chorzy ze świętokrzyskich szpitali liczą na Waszą pomoc.

Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie w/w apelu za pośrednictwem Państwa środków przekazu wpłynie na wzrost świadomości w tej jakże ważnej kwestii społecznej, co w konsekwencji przełoży się na większą ilość pozyskiwanej przez nas krwi potrzebnej do ratowania życia i zdrowia pacjentów w świętokrzyskich szpitalach.

Koordynator Akcji
mgr Katarzyna Krzak
Wydział Prawa i Nauk Społecznych