Nowatorskie technologie chroniące środowisko: UJK dla przedsiębiorców z gminy Obrazów

W dniu 4.01. 2024 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Instytutem Chemii UJK a wójtem gminy Obrazów Krzysztofem Tworkiem w zakresie projektu pt. „Opracowanie metody wytwarzania materiałów z odpadów przetwórstwa owocowo-warzywnego do adsorpcji par paliw węglowodorowych z powietrza”. Projekt wpisuje się w kampanię dotyczącą zagospodarowania odpadów organicznych powstających m.in. w procesie produkcji soków owocowo-warzywnych.
Naukowcy z Instytutu Chemii (prof. Piotr Słomkiewicz, dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK), Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku (dr hab. Anna Świercz, prof. UJK) przygotowują metodę wytwarzania z wytłoków jabłkowych aktywnego substratu na bazie węgla organicznego. Substrat ten z powodzeniem będzie mógł być wykorzystany jako aktywny absorbent np. do pochłaniania par paliw ulatniających się ze zbiorników na stacjach benzynowych. Wytłoki jabłkowe powstające w procesie np. produkcji soku jabłkowego, którego znanym producentem jest gmina Obrazów, posłużą do wytworzenia swoistych filtrów węglowych, których zastosowanie poprawi jakość powietrza atmosferycznego.
Obecna współpraca z gminą Obrazów jest kontynuacją wcześniejszych prac z wykorzystaniem wytłoków jabłkowych i pyłów cementowo-wapienniczych, których efektem jest opracowanie nawozu mineralno-organicznego (technologia produkcji nawozu czekana na rozpatrzenie patentowe). Działania podejmowane przez UJK na rzecz ochrony środowiska mogą wspomóc gminy borykające się z wieloma odpadami mineralnymi, organicznymi – zamieniając je w nowe, wartościowe produkty.