UJK laureatem I konkursu w programie „Regionalna inicjatywa doskonałości”

Projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”, jest jednym z 30 wybranych w I konkursie programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) na lata 2024-2027. Projekt ten łączy dyscypliny nauki chemiczne, matematykę, nauki biologiczne, fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, podkreślając znaczenie współpracy między różnymi dziedzinami dla rozwoju regionu. Poziom przyznanego finansowania wynosi  12 353 248,00 zł. Gratulacje dla autorów projektu i podziękowania za ich wkład.

Lista uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2024-2027.