Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Madeja

Rada Naukowa Instytutu Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali 114D (I piętro Dziekanat, budynek A)
przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Madeja

Tytuł rozprawy:
„Rola uropatogennych szczepów Escherichia coli w patomechanizmie raka pęcherza moczowego”

Promotor rozprawy:
dr hab. Michał Arabski

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Śliwiński – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Gamian – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN Wrocław.

Publiczna obrona odbędzie się z zastosowaniem trybu zdalnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z warunkami wskazanymi poniżej.

Jednocześnie informuję, iż sala 114 D (I piętro Dziekanat) przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, zostanie wyposażona we właściwe środki komunikacji elektronicznej, dlatego możliwym jest udział w posiedzeniu przez stawiennictwo w tejże sali w dniu 13 grudnia 2023 o godzinie 10 :00.

Technologia informatyczna, która zostanie użyta podczas obrony doktorskiej:
– w części jawnej – oprogramowanie ZOOM, link do spotkania
https://zoom.us/j/95694423522?pwd=d01FK0I5MHdPZGdhd0JqVGJqYWU0UT09
Identyfikator spotkania: 956 9442 3522
Kod dostępu: obrona
– w części niejawnej – oprogramowanie MICROSOFT TEAMS i poczta elektroniczna.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_nauk_scislych_i_przyrodniczych.html