Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Małgorzaty Stalmasińskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00 w budynku A, sala 26
przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Małgorzaty Stalmasińskiej

Tytuł rozprawy:
„Wpływ polimorfizmu genu TP53 oraz stadium zaawansowania szpiczaka mnogiego na wybrane parametry stresu oksydacyjnego”

Promotor rozprawy:
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz

Promotor pomocniczy:
Dr hab. Szymon Zmorzyński

Recenzenci:
dr hab. Robert Stawarz – Uniwersytet Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
dr hab. Artur Jóźwik – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_nauk_scislych_i_przyrodniczych.html