Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Agnieszki Surowiec

Rada Naukowa Instytutu Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00 w budynku A, sala 26
przy ul. Uniwersyteckiej 7 w Kielcach, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr Iwony Agnieszki Surowiec

Tytuł rozprawy:
„Wpływ bortezomibu na status antyoksydacyjny i apoptozę w komórkach wątrobowych linii HepG2″

Promotor rozprawy:
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz

Promotor pomocniczy:
Dr hab. Szymon Zmorzyński

Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Czeczot – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
dr hab. Grzegorz Formicki – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_nauk_scislych_i_przyrodniczych.html