zdjęcie auli wypełnionej studentami i uczniami

Dzień Geografa 2023 w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK

Wiosna to doskonała pora roku na odkrywanie świata. Przekonali się o tym uczniowie świętokrzyskich szkół średnich, którzy 27 kwietnia wzięli udział w uczelnianych obchodach Dnia Geografa. Organizatorami uroczystości byli pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz członkowie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Celem obchodów było uświadomienie roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej oraz aplikacyjnej, a także geografii jako przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia.

Obchody Dnia Geografa Honorowym Patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, a także Dziekan WNŚiP UJK, dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś.

W trakcie wydarzenia jako pierwszy głos zabrał dr Patryk Brambert – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Dnia Geografa, pracownik Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, a także Przewodniczący Kieleckiego Oddziału PTG. Na wstępie powitał przybyłych gości, a także krótko przedstawił program wydarzenia. Jako druga wystąpiła Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, która wyraziła radość z powodu obecności wielu uczniów. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr. hab. prof. UJK Dariusza Banasia oraz dr. hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, Zastępcy Dyrektora ds. kształcenia w IGiNoŚ. Obaj naukowcy przedstawili korzyści płynące ze studiowania geografii, a także wyzwania, przed którymi stoi współczesna nauka.

– Żyjemy obecnie w czasach, w których mamy bardzo wiele problemów związanych ze środowiskiem. Są to problemy związane np. ze zmianami klimatu, kurczeniem się zasobów, zbyt dużą populacją ludzkości, czy degradacją środowiska naturalnego. Są to zagadnienia, które są przedmiotem badawczym geografii – mówił dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś.

W programie sesji plenarnej znalazły się dwa wykłady. Jako pierwszy wystąpił dr Cezary Jastrzębski, który przygotował prezentację pt. „Dziedzictwo kulturowe projektowanego Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”. Z kolei mgr Piotr Kopyść – reprezentant Szkoły Doktorskiej UJK – przedstawił wyniki badań nt. „Wpływu ruchu ciężkich pojazdów na szlaki turystyczne w lasach miejskich”.

Punktem programu, na który uczniowie czekali z niecierpliwością, była kolejna edycja GeoQuizu „Zrozumieć ziemię”. W rywalizacji, przygotowanej przez dr hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, wzięło udział 7 drużyn. W quizie nie zabrakło pytań dotyczących m.in. metod prezentacji kartograficznych, procesów górotwórczych oraz najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. Laureatami konkursu zostali Natalia Batóg, Aneta Karbowska i Szymon Zawadzki, reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Drugie miejsce zajęli Jakub Klewski, Gniewomir Leśniewski i Nicolas Ziarko – uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Maksymilian Gront, Wiktor Pająk oraz Szczepan Winiarski. Zespoły te otrzymały atrakcyjne nagrody, które zostały ufundowane przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zwieńczeniem Dnia Geografa było 7 warsztatów przygotowanych przez pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Różnorodność warsztatów dobrze obrazują ich tytuły, które były następujące:

– „Kielce w morzu? Na pustyni? A może pod lądolodem?” (prowadzący: dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska)
– „Gleba w badaniach geograficznych” (dr hab. prof. UJK Artur Zieliński)
– „Układy przestrzenne wsi w Polsce” (dr Monika Cepil)
– „Uwolnij w sobie geografa” (dr Irena Dybska-Jakóbkiewcz, dr Iwona Kopacz-Wyrwał)
– „Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze – Augmented Reality Sandbox” (dr Marcin Frączek)
– „Wprowadzenie do geoinformacji” (dr Grzegorz Wałek)
– „Odkrywanie świata z »Małym Księciem«” (mgr Urszula Tłuczkiewicz)

Oferta warsztatów spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami ze strony uczniów.

Podczas całych obchodów można było podziwiać barwną wystawę tematyczną dotyczącą „Walorów geoturystycznych wadi w Jordanii”, autorstwa dr hab. prof. UJK Małgorzaty Ludwikowskiej-Kędzi oraz mgr Agnieszki Dowgiałło-Perkowskiej.

W Dniu Geografa wzięło udział łącznie 168 osób. Wśród Uczestników, znaleźli się Uczniowie ze szkół: z Kielc (SP nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach; III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach; VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach), Końskich (II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich), Radomia (IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu) i Zagnańska (Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku).

Komitet Organizacyjny Dnia Geografa 2023 w Kielcach:
* Honorowy Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
prof. dr hab. Wioletta Kamińska – Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku
dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk – Z-ca Dyrektora ds. kształcenia
dr hab. prof. UJK Roman Suligowski – Z-ca Dyrektora ds. naukowych

* Komitet Organizacyjny:
dr Patryk Brambert – przewodniczący
dr Grzegorz Wałek – sekretarz
dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska
dr Monika Cepil
dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz
dr Iwona Kopacz-Wyrwał
mgr Urszula Tłuczkiewicz
Marta Błaut
Martyna Grys
Karolina Kądziela
Aleksandra Korban
Paulina Kurpińska
Marcelina Maturlak
Emilia Staciwa
Alicja Szafirska
Radosław Śmieszek
Magdalena Ziółkowska

Opis autorstwa: dr Patryk Brambert (IGiNoŚ UJK), mgr Michał Brzoza (Sekcja Promocji UJK)

[ngg src=”galleries” ids=”11″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_width=”150″ thumbnail_height=”100″ thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”99″]