czary

Konferencja „Jak wdrażać edukację STEAM-ową w szkole? – przykłady dobrych praktyk”

W dniu 24 kwietnia 2023 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbyła się Konferencja „Jak wdrażać edukację STEAM-ową w szkole? – przykłady dobrych praktyk”, której organizatorami było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

STEAM to nowoczesne podejście do nauczania i uczenia się ukierunkowujące uczniów na poszukiwanie, krytyczne myślenie, kreatywność oraz rozwiązywanie problemów. Integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w życiu są one ze sobą powiązane. STEAM odchodzi od zapamiętywania danych i reguł na rzecz działania i eksperymentowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić STEAM-owe zajęcia lub realizować z uczniami STEAM-owe projekty oraz poznać efekty, zapraszamy na konferencję.

Wśród prelegentów był Pan prof. dr hab. Marek Pajek, który przeprowadził prelekcję pt. „Dlaczego? – klucz do zrozumienia rzeczywistości”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Poniżej krótka relacja z ww. wydarzenia.