Szkolenie-Zastosowanie techniki Real-Time PCR w analizie ekspresji genów i detekcji mikroorganizmów

„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18”

 

Szkolenie-Zastosowanie techniki Real-Time PCR w analizie ekspresji genów i detekcji mikroorganizmów rok 2021 dla zrekrutowanych studentów kierunku biotechnologia 2 rok drugiego stopnia

Tematyka szkolenia:

 

  • organizacja pracy w laboratorium molekularnym

  • podstawowe zasady bezpiecznej pracy

  • podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR

  • izolacja DNA oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu

  • wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania

  • sposoby monitorowania ilości produktów powstających w reakcji real-time PCR

  • sposoby optymalizacji reakcji PCR i real-time PCR

  • interpretacja wyników badań

  • walidacja metody PCR i real-time PCR

Uczestnik Projektu – modułu podnoszenia kompetencji po odbyciu szkolenia otrzyma stosowne dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Termin szkolenia 25 czerwiec 2021 na platformie Microsoft Teams

w godzinach 9.00-16.00