Logo UJK WSP ze zdjęciem budynku WSP

Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 24 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, który odbędzie się w dniu 24.03.2023 roku w godz. 9.00-13.00. W programie przewidziane są interesujące wykłady, warsztaty oraz pokazy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

 

9.00-9.15 dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych „Kierunki studiów prowadzone na WNŚiP” – aula nr B1 (budynek G, parter)

9.15 -10.00 prof. dr hab. W. Kaca „Bakterie w nas i dookoła nas”; aula nr B1 (budynek G, parter) – wykład dla wszystkich uczestników

10.00-12.00 Warsztaty i pokazy przygotowane przez jednostki WNŚiP (grupy max. 15 osobowe)

12.00-12.45 dr B. Szczepanik „Nanotechnologie w chemii”; aula nr B1 (budynek G, parter) – wykład dla wszystkich uczestników

13.00-14.45 Warsztaty i pokazy przygotowane przez jednostki WNŚiP (grupy max. 15 osobowe)

 

UWAGA !

NA WSZYSTKIE POKAZY I WARSZTATY OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA MIEJSC


Instytut Biologii: Sekretariat p.33 (bud. A, parter), tel. 41349 6293
Instytut Chemii: Sekretariat p.C102 (bud. G, I piętro), tel. 41 349 7001
Instytut Fizyki: Sekretariat p.49 (bud A, parter), tel. 41 349 6440
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku: sekretariat p.113 (bud. A, I piętro), tel. 41 349 6372
Katedra Matematyki: Sekretariat p.554 (bud. A, parter), tel. 41349 6250

 

Instytut Biologii, Instytut Chemii

Warsztaty i pokazy:

Ćw. 1. dr A. Węgierek-Ciuk „Hodowle komórkowe”; sala 29 (bud. A, parter)
Ćw. 2.  mgr K. Zegadło „Wstęp do mikrobiologii”; sala D4 (bud. G, C100 I piętro)
Ćw. 3. dr M. Marcinkowska „Chemia organiczna I”; sala 127 (bud. G, C100 I piętro)
Ćw. 4. M. Majer „Chemia organiczna II” sala 128 (bud. G, C100 I piętro)

Tabela chemia, biologia
Godzina	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4
  9.15-10.00	Wykład – aula B1 bud. G
10.00-10.45	Ćw 1	Ćw 2	Ćw 3	Ćw 4
11.00-11.45	Ćw 2	Ćw 1	Ćw 4	Ćw 3
12.00-12.45	Wykład – aula B1 bud. G
13.00-13.45	Ćw 3	Ćw 4	Ćw 1	Ćw 2
14.00-14.45	Ćw 4	Ćw 3	Ćw 2	Ćw 1

 

Instytut Fizyki

Warsztaty i pokazy:

Ćw. I. mgr A. Drogosz „Światło, jego natura„; sala 148 (bud. A, I piętro)
Ćw. II. mgr A. Łysak „Jak nauczyć maszyny rozmawiać?„; sala A108 (bud. G, I piętro)
Ćw. III. dr P. Ślusarczyk ”Jak mierzymy informację”; sala A101 (bud. G, I piętro)

Tabela IF Godzina Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 9.00-9.45 Wykład – aula B1 bud. G 10.00-10.30 Ćw 1 Ćw 2 Ćw 3 Ćw 3 10.30-11.00 Ćw 2 Ćw 1 Ćw 3 Ćw 3 11.00-11.30 Ćw 3 Ćw 3 Ćw 1 Ćw 2 11.30-12.00 Ćw 3 Ćw 3 Ćw 2 Ćw 1 12.00-12.45 Wykład – aula B1 bud. G

 

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Warsztaty i pokazy:

Ćw. A. dr M. Frączek „Działalność antropogeniczna w skali micro – warsztaty z wykorzystaniem Augmented Reality Sandbox”; sala 319 (bud. A, III piętro)
Ćw. B.  Dr P.Przepióra „Znaczenie pomiarów meteorologicznych dla życia człowieka”; sala 213 (bud. A, II piętro)
Ćw. C. dr M. Szwed „Bioróżnorodność rafy koralowej”; sala A 318 (bud. G, III piętro)
Ćw. D. dr G. Wałek „Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych”; sala 449 (bud. A, IV piętro)

tabela IGEO
Godzina	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4
9.00-9.45	Wykład – aula B1 bud. G
10.00-10.30	Ćw 1	Ćw 2	Ćw 3	Ćw 4
10.30-11.00	Ćw 2	Ćw 1	Ćw 4	Ćw 3
11.00-11.30	Ćw 3	Ćw 4	Ćw 1	Ćw 2
11.30-12.00	Ćw 4	Ćw 3	Ćw 2	Ćw 1
12.00-12.45	Wykład – aula B1 bud. G

 

Katedra Matematyki

Warsztaty i pokazy:

Ćw. 5. dr J. Bąk „Malowanie liczbami”; sala A458 (bud. G, IV piętro)
Ćw. 6. dr M. Nowak „Figury samopodobne”; sala A451 (bud. G, IV piętro)
Ćw. 7. dr J. Garbulińska-Węgrzyn „Magiczne obliczenia”; sala A458 (bud. G, IV piętro)
Ćw. 8. dr M. Popławski „Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa”; sala A451 (bud. G, IV

Tabela Matematyka Godzina Grupa 1 Grupa 2 9.00-9.45 Wykład – aula B1 bud. G 10.00-10.30 Ćw.3 Ćw.4 10.30-11.00 Ćw.4 Ćw.3 11.00-11.30 Ćw.1 Ćw.2 11.30-12.00 Ćw.2 Ćw.1 12.00-12.45 Wykład – aula B1 bud. G