Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Instytutu Chemii

 

 

Instytut Chemii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 
 

 

ZAPROSZENIE

 

w dniu 17.11.2022 r. (czwartek) o godzinie 1300

w sali B5 odbędzie się

 

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII

podczas którego

Pan mgr inż. Bartłomiej Syrek

wygłosi referat pt.:

Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących

 

Opiekun naukowy dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK

 

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych,

serdecznie zapraszamy

Seminarium_17-11-2022.pdf

 Skip to content