Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson

Rada Naukowa Instytutu Chemii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 października 2022 roku o godzinie 12:00

w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson

Tytuł rozprawy:
„Wpływ środowiska i temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopodobnej na stali S355”

Promotor rozprawy: dr hab. Mieczyśław Scedo prof. UJK

Recenzenci:
prof. dr hab. Halina Krawiec – Wydział Odlewnictwa AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Stefan Krakowiak prof. PG –  Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102D, a recenzje oraz streszczenie rozprawy są dostępne na stronie UJK: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_katarzyna_staszewska-samson.html

Przewodnicząca              
Rady Naukowej Instytutu Chemii
dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK

 Skip to content