Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zbigniewa Kusztala

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 22 września 2022 roku o godzinie 10:00

w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Piotra Zbigniewa Kusztala

Tytuł rozprawy:
„Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem, a Sielpią Wielką w późnym vistulianie i holocenie”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci:
dr hab. Anna Michno – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Krzysztof  Wójcicki –  Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102D, a recenzje oraz streszczenie rozprawy są dostępne na stronie UJK: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_piotr_kusztal.html

Zastępca przewodniczącej Rady Naukowej
Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku
dr hab. prof. UJK Suligowski Roman