Checklista

Ochrona środowiska z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacji

Z wielka dumą i radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę programową kierunku ochrony  środowiska prowadzonego w Naszym Instytucie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwia studentom kierunku ochrona środowiska osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione.

Pozytywna ocena została przyznana na okres 6 lat!

Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do podjęcia studiów w  naszym Instytucie.

Zapraszamy serdecznie!!!

 

Uchwała PKA – Ochrona środowiska

 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Skip to content