Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

Skład osobowy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akad. 2022/2023 – studia I i II stopnia

Przewodniczący: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl
Z-ca Przewodniczącego: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl

Sekretarz: mgr Paweł Frejowski, pok. 329 Instytut Biologii, tel. 41 349 6355, e-mail: pawel.frejowski@ujk.edu.pl
Z-ca Sekretarza: mgr Karolina Zych, pok. 101D Dziekanat, tel. 41 349 6231, e-mail: karolina.zych@ujk.edu.pl

Członkowie:

Biologiadr Anna Kopacz-Bednarska, pok. 23 Instytut Biologii, tel. 41 349 6301, e-mail: anna.kopacz-bednarska@ujk.edu.pl
Biotechnologia, Chemiadr Magdalena Marcinkowska, pok. C116 bud. G Instytut Chemii, tel. 41 349 7012, e-mail: magdalena.marcinkowska@ujk.edu.pl
Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka, Inżynieria danych, Systemy diagnostyczne w medycynie, Data engineeringdr Ilona Stabrawa, pok. 11 (laboratoria pod Dziekanatem) Instytut Fizyki, tel. 41 349 6463, e-mail: ilona.stabrawa@ujk.edu.pl oraz mgr Agnieszka Łysak, Instytut Fizyki, tel. 41 349 6497, e-mail: agnieszka.lysak@ujk.edu.pl
Geografia, Turystyka i rekreacjadr Irena Dybska-Jakóbkiewicz, pok. 519 Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, tel. 41 349 6389, e-mail: irena.dybska-jakobkiewicz@ujk.edu.pl
Matematyka dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn, pok. 560 Katedra Matematyki, tel. 41 349 6280, e-mail: joanna.garbulinska@ujk.edu.pl
Ochrona środowiska, Ochrona środowiska st. inżynierskiedr Mirosław Szwed, pok. A410 bud. G Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, tel. 41 349 6418, e-mail: miroslaw.szwed@ujk.edu.pl