Dolina Świśliny wystawa

Wystawa promująca ścieżkę geoedukacyjną Dolina Świśliny

W dniu 1 czerwca 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach otwarto wystawę składającej się z kopii tablic geoedukacyjnych promujących ścieżkę i przewodnik Dolina Świśliny. W spotkaniu otwierającym wystawę brali udział m.in. przedstawiciele Miasta i Gminy Kunów, gdzie poprowadzona została ścieżka, Dziekani Wydziału, pracownicy Kieleckiego oddziału PIG i współtworcy ścieżki z grupką studentów z Geografii.

Wystawa będzie udostępniona w budynku G Wydziału Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych przy ul. Uniwersyteckiej 7 do 4 lipca, a następnie zostanie przeniesiona do siedziby Kieleckiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego.

 

DSC00272