ankieta z trzema minkami: smutna, neutralna, uśmiechnięta

Oceń zajęcia i prowadzącego!

Podziel się swoją opinią o UJK!
Ponownie serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia oraz obsługi administracyjnej. Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby, a także obsługę administracyjną w różnych jednostkach naszego Uniwersytetu.
Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz wszelkie opinie i wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań, np. poprzez podjęcie przez władze jednostek działań doskonalących.

Badanie jest całkowicie anonimowe! Dane w nim uzyskane nie są identyfikowane z osobą, która wypełniła ankietę.
Ankiety należy wypełnić w WU (dostępne od 25.02. do 25.03.2022 r.).

Wszelkie problemy związane z wypełnieniem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Błaszkiewicz (ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl).

Spośród uczestników badania ankietowego wylosowane zostaną osoby (właściwie numery albumów), które otrzymają nagrody. W poprzednich latach, wydziały UJK, które najaktywniej wzięły udział w ankietyzacji, zostały nagrodzone. Wylosowane z nich osoby otrzymały bony podarunkowe. Tak też będzie i tym razem.
Zapraszamy do udziału w badaniu!