Komunikat 9/2021 Dziekana w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni

Komunikat 9/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 11.10.2021 roku

w sprawie przepisów dotyczących zasad funkcjonowania Uczelni  w okresie epidemii od dnia 1 października 2021 roku

Przypominam, że w związku z ukazaniem się w dniu 30 września 2021 nowych wytycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii opracowanych przez MEiN (Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania…), w UJK od dnia 1 października obowiązują nowe zarządzenia Rektora UJK:

  1. zarządzenie nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii;
  2. zarządzenie nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  3. zarządzenie nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 
Komunikat 9/2021 – Przepisy dotyczące zasad funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii od dnia 1 października 2021 roku