Komunikat 8/2021 Dziekana w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej

Komunikat 8/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Ze względu na decyzje organów państwowych dotyczące znoszenia obostrzeń oraz troskę o rzetelną weryfikację osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się informuję że:

§1

Ustne i pisemne zaliczenia końcowe (jeśli taki sposób weryfikacji efektów uczenia się przewiduje karta przedmiotu), egzaminy i egzaminy dyplomowe przewidziane do realizacji w sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będą odbywać się w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału.

§2

Realizacja zaliczeń końcowych oraz egzaminów w siedzibie Wydziału powinna się odbywać z zachowaniem zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

§3

Zobowiązuję nauczycieli akademickich do jasnego określenia i przedstawienia studentom warunków przeprowadzenia zaliczeń końcowych oraz egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 2 tygodnie.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 8/2021 – Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych