Komunikat 6/2021 Dziekana w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2

Komunikat 6/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
z dnia 3.03.2021 roku

w sprawie zasad postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

Na podstawie Zarządzenia nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku przypominam, że:
1) Osoba kształcąca się w UJK, która podczas przebywania na terenie Wydziału, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna niezwłocznie:
a) przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich informację o tym fakcie, dzwoniąc pod nr tel. (41) 349-72-59 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl,
b) skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować ją na test na obecność koronawirusa (SARS-CoV-2),
c) udać się transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, oczekiwać na transport w wyznaczonym izolatorium Wydziału (budynek A, parter, pok. 34a lub budynek G, parter, oszklony pokój w holu).

2) Na prośbę osoby kształcącej się w UJK, o sytuacji określonej w pkt. 1, Uniwersytet powiadamia wskazane przez nią osoby (np. członków rodziny) przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

3) O osoby kształcące się w UJK są zobowiązane do powiadamiania władz Uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz o nałożonej na nich kwarantannie. Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w pkt 1.

4) W przypadku złamania obowiązkowych nakazów nałożonych przez właściwy organ państwowy i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia innych pracowników i osób kształcących się na UJK, polegającego na stawieniu się na zajęciach lub w administracji Wydziału w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej/stwierdzonej choroby zakaźnej, zachowanie takie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta lub doktoranta.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 6/2021 – Zasady postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)