Komunikat 3/2021 Dziekana w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

Zmieniony Komunikatem 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4.03.2021 roku

Komunikat 3/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 19.02.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku (na podstawie par. 1 pkt. 3, zarządzenia
35/2021) informuję, że:

§1

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będą odbywać się według załączonych organizacji.

§2

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

§3

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 35/2021 par. 4 w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość modyfikacji organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, polegającej na prowadzeniu kształcenia:
• w formie hybrydowej, tj. w siedzibie Wydziału oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
• w siedzibie Wydziału.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 3/2021 – Szczególna organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych