Komunikat 2/2021 Dziekana w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów

Komunikat 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21.01.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

W odniesieniu do Komunikatu Rektora 1/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informuję, że w związku z koniecznością zachowania wysokiej jakości kształcenia, w szczególności w przypadku zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kierunku studiów, rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 2/2021 – Szczególna organizacja zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SARS-CoV-2)