Bioregion Biebrza – Rzeka i Człowiek

zdjęcie

W dniu 18.04.2023 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach umowy realizowany będzie projekt „Bioregion Biebrza – Rzeka i Człowiek”, którego celem są badania naukowe, promocja, popularyzacja oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz przyległych terenów.

Umowa jest rezultatem długoletniej współpracy zespołu prof. Tomasza Kalickiego z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku WNŚiP z sygnatariuszami porozumienia, których rezultatem był miedzy innymi doktorat Marcina Frączka, oraz będący na ukończeniu doktorat mgr. Krzysztofa Żurka. W ramach projektu zespół prof. Tomasza Kalickiego będzie odpowiedzialny za wykonanie badań geomorfologicznych i geoarcheologicznych, które pozwolą na określenie wpływu przemian środowiskowych na działalność człowieka w badanym obszarze w okresie  od paleolitu aż do współczesności, a także skali antropopresji w warunkach zmieniającego się klimatu.

Link do materiału wideo