Komunikat 1/2022 Dziekana w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim

Komunikat 1/2022
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 10.02.2022 roku

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 5/2022 z dnia 2 lutego 2022 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informuję, że:

  1. W semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia odbywają się w siedzibie Uczelni lub siedzibie filii, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  2. W wyjątkowych przypadkach wykłady mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje rektor na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez dziekana wydziału/filii.
  3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uczelni lub filii są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kształcenia znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 5/2022 z dnia 2 lutego 2022

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 1/2022 – Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2021/2022